GrowTree, volwassenetrajecten

GrowTree biedt 2 volwassenetrajecten aan:

GrowTree, de algemene aanpak

GrowTree start elke volwassenetraject met een KernTalentenanalyse.
Vervolgens kan gekeken worden of een bijkomende begeleiding/coaching nodig, nuttig of wenselijk is.

GrowTree, KernTalentenanalyse
coretalents
Wat is het?

Het verschil tussen klassieke talenten en KernTalenten

Een klassiek talent is iets wat je goed kunt of zou kunnen door oefening of opleiding.

Een KernTalent gaat echter veel breden en dieper dan dat. Het gaat over:
 • je karakter, je aard, die bij iedereen anders is;
 • je aanleg, wat je goed kan door opleiding of oefening (het klassieke talent);
 • je goesting, dat aantoont hoe graag je vanuit jezelf een activiteit uitvoert.

KernTalenten zijn met andere woorden veel dieper geworteld in je persoonlijkheid dan de klassieke talenten.
Ze verklaren waarom jij die onvoorstelbare drive voelt om iets te doen.

Iedereen is uniek!

Eerst een (voor mij) open deur intrappen: IEDEREEN HEEFT TALENT!

Iedereen heeft in zijn wortels immers 23 KernTalenten zitten van waaruit zijn/haar mooie boom tot bloei komt.
Maar liefst 94 miljard combinaties zijn mogelijk, want elk van de 23 KernTalenten kunnen op zich sterk, half of klein voorkomen:
 • sterk: de dingen waar we in uitblinken en die we graag doen
 • half: de dingen die we doen zonder veel moeite, maar die ons niet echt energie geven
 • klein: de dingen waar we minder aanleg voor hebben en die we ook minder graag doen

De methode

Eerst terug naar de kindertijd
KernTalenten uiten zich al in de kindertijd.
Tussen de leeftijd van vier en ongeveer twaalf jaar verraadt je onbewust je persoonlijkheid, je talenten en wat je echt graag doet.
Vanaf 4 jaar ben je gewoon wie je bent, zonder dat iemand je zegt wie en wat je moet zijn.
Met andere woorden: het speelgoed in jouw sterke KernTalenten spreekt je aan, waardoor je er echt graag mee speelt.
En omgekeerd: speelgoed in de kleine KernTalenten spreekt niet aan en laat je liever links liggen.
Rond je 12 jaar, bij de start van de puberteit, komt een tijd waarin je het minst jezelf bent. Je hormonen slaan op hol, je zet je af en bent beïnvloedbaar.
Je kan in die periode dus door druk van je omgeving interesse tonen in iets waar je eigenlijk geen talent voor hebt.

Aan de hand van een vragenlijst gaan we polsen naar wat je als kind het liefst deed en wat je favoriete speelgoed was.
Op basis van de vragenlijst en een gesprek kunnen we jou 23 KernTalenten heel precies in kaart brengen.

Dan terug naar de volwassentijd
Elk KernTalent bevat een heel aantal eigenschappen die je al dan niet ontwikkeld hebt.
In een volgend gesprek krijg je een terugkoppeling van alle eigenschappen per KernTalent.
Zo zal je merken dat je sommigen al aardig ontwikkeld hebt (door oefening of opleiding) en anderen nog niet (helemaal).
Alle KernTalenten, en dus alle eigenschappen, samen maken van jou een uniek persoon!

Je KernTalenten kennen, geeft ontzettend veel zelfinzicht en stelt je in staat om weldoordachte keuzes te maken voor jouw toekomst.
Je sterke KernTalenten gebruiken, geeft je immers tonnen energie en voldoening, twee heel belangrijke ingrediënten om gelukkig te zijn.
Te veel kleine KernTalenten inzetten, kost je integendeel ontzettend veel energie. Dan ligt de burn-out sluw op de loer.


Praktisch?

Elke KernTalentenanalyse is opgebouwd uit
 • een vragenlijst over het speelgoed van je kindertijd
 • een bespreking over het speelgoed: ongeveer 1u
 • een terugkoppeling van alle eigenschappen van de 23 KernTalenten: ongeveer 1,5u
 • een diepte-interview: ongeveer 1,5u
 • een uitgebreid verslag van ongeveer 30 à 40 pagina's (alle eigenschappen, combinaties en koppelingen tussen verschillende KernTalenten, details rond risico op Burn-out en Bore-out, inschatting van jouw doorgroei-capaciteit, …)