Ik wil me beter in mijn vel voelen.
Ik wil minder piekeren.
Ik heb het soms moeilijk om mijn emoties te uiten.
Ik heb last van (faal)angst.
Ik wil mijn grenzen beter kunnen stellen.
Ik voel me onzeker.
Ik word gepest.
Ik ben vaak prikkelbaar.
Ik wil de relatie met mijn vrienden/ouders/… verbeteren.
Ik wil me beter in mijn vel voelen.

Ik …

Wil jij graag zicht krijgen op jouw KernTalenten om doelbewust en met veel zelfinzicht in het leven te staan?

Dan is coaching dé oplossing voor jou!!!
Coaching is dé weg naar een zelfbewust leven!

GrowTree, de methodiek
coretalents

GrowTree start elke begeleiding met een KernTalentenanalyse.
Deze geeft jou een duidelijk beeld van jouw KernTalenten.
Je krijgt met andere woorden zicht op dé ingrediënten van jouw persoon,
op de dingen die jou elke dag energie geven, maar ook energie vragen.

Vertrekkende vanuit deze analyse kan GrowTree jou begeleiden in jouw vraag.
We gaan samen talentgericht aan de slag.
EQUICOACHING_LOGO_LOGO-ALTERNATIEF
Op deze weg kunnen we daarnaast ook heel ervaringsgericht aan de slag gaan door gebruik te maken van Equicoaching®. Meer informatie over de Equicoaching® kan je hier vinden.

In uitzonderlijke gevallen kan de coaching starten zonder KernTalentenanalyse.
  GrowTree, de werkwijze

  Voor het jongerentraject zijn verschillende startpunten mogelijk.
  De contactname kan gebeuren vanuit zowel de jongere als de ouder(s).
  In de sessie wordt uitsluitend gewerkt met de jongere.
  Een terugkoppeling naar de ouders wordt altijd voorzien, maar gebeurt altijd in bijzijn en met toestemming van de jongere zelf. Dit om ook zijn/haar privacy te respecteren.

  • Via het contactformulier kan je mij contacteren.
  • Binnen 48u bel ik jou op voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek. We bespreken kort waar je nu staat en wat je verwachtingen zijn.
  • Het intakegesprek is het startpunt van de begeleiding. We bespreken wat je op het einde van het traject wil bereiken en welke elementen we tijdens de sessie hiervoor verder uitdiepen.
  • Daarna starten we met de KernTalentenAnalyse. Zo krijgen we perfect zicht op jouw ingrediënten en hoe deze in relatie staan met je vraag. Dit brengt meestal al heel wat inzichten met zich mee in relatie met de initiële vraag. De KernTalentenanalyse bestaat uit:
  • 1u bevraging van het speelgoed
  • 1,5u terugkoppeling van de KernTalenten met zijn componenten
  • 1u diepte-interview

  • Aan het einde van deze analyse ontvang je een KernTalentenanalyseverslag dat je levenslang kan gebruiken bij elke keuze in het leven, ook latere studiekeuzes en beroepskeuze.
  • Nadien gaan we rekening houdend met de analyse aan de slag om jouw vraag (vragen).
  • In overleg bepalen we na elke sessie of een volgende sessie nodig/nuttig/wenselijk is (meestal min. 2 tot max. 10 sessies per traject)
  • Tussentijds en/of aan het einde voorzien we een terugkoppelmoment aan de ouder(s). Dit in volledig overleg met de jongere zelf.
  • Tot 1 jaar na het einde van het traject heb je recht op een gratis nazorggesprek van 1 uur.
   Interesse?